Pleit voor een spot-on oplossing voor honden (2023)

Registratie houder:

Bayer Animal Health GmbH
51368 Leverkusen
Duitsland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

KVP Pharma + Veterinaire Producten GmbH
Projensdorferstr. 324, 24106 Kiel
Duitsland

Antiparasitikum, Anthelminthikum.

Advocate 40 mg + 10 mg spot-on oplossing voor kleine honden
Advocate 100 mg + 25 mg spot-on oplossing voor middelgrote honden
Advocate 250 mg + 62,5 mg spot-on oplossing voor grote honden
Advocate 400 mg + 100 mg spot-on oplossing voor zeer grote honden

Imidacloprida, Moxidectina

Elke eenheidsdosis (pipet) levert:

eenheidsdosisimidaclopridaMoxidectina
Advocate voor kleine honden (≤ 4 kg)0,4ml40mg4mg
Advocate voor middelgrote honden (> 4-10 kg)1,0ml100mg25 mg
Advocate voor grote honden (>10-25 kg)2,5ml250mg62,5mg
Advocate voor zeer grote honden (> 25-40 kg)4,0ml400mg100mg

Hulpstoffen: benzylalcohol, 1 mg/ml gebutyleerd hydroxytolueen (E321; als antioxidant).

Heldere gele tot bruine oplossing.

Voor honden die lijden aan of risico lopen op gemengde parasitaire infecties:

 • voor de preventie en behandeling van vlooienbesmettingen (Ctenocephalides felis)
 • de behandeling van haarluizen (Trichodectes canis),
 • om oormijtbesmettingen te behandelen (Otodectes cynotis), schurft (veroorzaakt doorSarcoptes scabiei var. Hund), demodicose (veroorzaakt doordemodex hond),
 • voor de preventie van hartwormziekte (L3 en L4 larven vanOnvergeeflijke wormen)
 • de behandeling van circulerende microfilariae(Dirofilaria Immuns),
 • de behandeling van cutane hartworm (huidworm) (volwassen stadia vanHerzwurm repen),
 • de preventie van cutane dirofilariasis (huidwormen) (L3 larven vanHerzwurm repen),
 • de vermindering van circulerende microfilariae(Herzwurm rept),
 • de preventie van angiostrongylose (L4-larven en onvolgroeide stadiavasos angiostrongylus),
 • de behandeling vanvasos angiostrongylusneeCrenosoma-Fuchs,
 • de preventie van spirocercose (Spirocerca lupi),
 • de behandeling van infecties met gastro-intestinale nematoden (L4-larven, onrijpe en volwassen stadia vanToxocara canis(knaagworm),honden haakworm(hackworm) vanUncinaria stenocephala(Mijnworm), volwassenToxascaris leonina(rondworm) enTrichuris-Fuchs(Zweepworm)).

Het diergeneesmiddel kan worden gebruikt als onderdeel van een behandelingsstrategie voor dermatitis door vlooienallergie (FAD).

Niet gebruiken bij pups jonger dan 7 weken.

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor een van de bestanddelen van dit product.

Niet toedienen aan honden van hartwormklasse 4, aangezien de productveiligheid bij deze groep dieren niet is vastgesteld.

Bij katten dient het juiste product Advocate voor katten met 100 mg/ml imidacloprid en 10 mg/ml moxidectine te worden gebruikt.

Voor fretten: Advocate niet gebruiken bij honden. Alleen Advocate voor kleine katten en fretten (0,4 ml) mag worden gebruikt.

Niet gebruiken op kanaries.

In zeldzame gevallen kan braken optreden. Het gebruik van het diergeneesmiddel bij honden kan gepaard gaan met voorbijgaande pruritus. In zeer zeldzame gevallen zijn voorbijgaande reacties van lokale huidgevoeligheid gemeld, waaronder toegenomen jeuk, haaruitval, vettige vacht en roodheid op de toedieningsplaats. Deze symptomen verdwijnen zonder verdere behandeling. Neurologische verschijnselen zoals ataxie en spiertrillingen (waarvan de meeste van voorbijgaande aard zijn) kunnen in zeer zeldzame gevallen worden waargenomen (zie rubriek "Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)").

Het diergeneesmiddel heeft een bittere smaak en er kan speekselvloed optreden als het dier direct na de behandeling de toedieningsplaats likt. Dit is geen symptoom van vergiftiging en verdwijnt na enkele minuten zonder behandeling. Correcte toepassing minimaliseert de mogelijkheid dat het dier de toedieningsplaatsen likt.

In zeer zeldzame gevallen kan het diergeneesmiddel sensatie veroorzaken op de toedieningsplaats, wat kan leiden tot tijdelijke gedragsveranderingen (zoals lethargie, rusteloosheid of verlies van eetlust).

Een veldonderzoek heeft aangetoond dat hartworm-positieve honden met microfilaremie een risico lopen op ernstige ademhalingssymptomen (hoesten, tachypnoe en dyspnoe) die mogelijk onmiddellijke veterinaire aandacht vereisen. In de studie werden deze bijwerkingen waargenomen bij 2 van de 106 behandelde honden. Gastro-intestinale symptomen (braken, diarree, verlies van eetlust) en lethargie zijn ook mogelijke bijwerkingen na de behandeling.
In geval van accidentele orale ingestie dient een symptomatische behandeling te worden gestart door een dierenarts. Er is geen specifiek tegengif bekend. Het gebruik van geactiveerde houtskool kan nuttig zijn.

Alle bijwerkingen moeten worden gerangschikt op "frequentie" met behulp van de volgende conventie:
- zeer vaak bij (meer dan 1 op de 10 behandelde dieren hebben bijwerking(en))
- Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 op de 100 behandelde dieren)
- Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 dieren per 1.000 behandelde dieren)
- Zeldzaam (meer dan 1 maar minder dan 10 dieren op 10.000 behandelde dieren)
- zeer zelden (minder dan 1 op de 10.000 behandelde dieren, inclusief individuele meldingen)

Als u bijwerkingen opmerkt, ook als deze niet in deze bijsluiter staan ​​vermeld, of als u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkt, dient u uw dierenarts hiervan op de hoogte te stellen.

Honden.

Alleen voor uitwendig gebruik.
Plaatselijk aanbrengen op de huid tussen de schouderbladen.

doseringsschema

De aanbevolen minimale dosis is 10 mg/kg lichaamsgewicht imidacloprid en 2,5 mg/kg lichaamsgewicht moxidectine, overeenkomend met 0,1 ml/kg lichaamsgewicht van Advocate voor honden.

Het behandelplan dient gebaseerd te zijn op de individuele diagnose van de dierenarts en de lokale epidemiologische situatie.

Gewicht hond [kg]

gebruik een pipetinhoud [ml]imidacloprida
[mg/kglg]
Moxidectina
[mg/kglg]
≤ 4kgKleine hondenverdediger0,4minimaal 10minimaal 2,5
> 4–10 kgVerdediger van middelgrote honden1,010 - 252,5–6,25
> 10–25 kggrote hondenverdediger2,510 - 252,5–6,25
> 25–40 kgVoor hele grote honden4,010 - 162,5–4
> 40 kgGebruik de juiste combinatie van pipetten

Vlooienbestrijding en -preventie (Ctenocephalides felis)

Eén behandeling voorkomt gedurende 4 weken nieuwe vlooienbesmettingen. Omgevingspoppen kunnen 6 weken of langer na het starten van de behandeling uitkomen, afhankelijk van de weersomstandigheden. Daarom kan het nodig zijn om de Advocate-behandeling te combineren met een omgevingsbehandeling om de vlooiencyclus in de omgeving te doorbreken. Dit kan leiden tot een snellere afname van de vlooienpopulatie in huis. Advocate moet maandelijks worden toegediend bij gebruik als onderdeel van een behandelingsstrategie voor vlooienallergiedermatitis (FAD).

Behandeling van haarluizen (Trichodectes canis)

Het diergeneesmiddel dient eenmalig te worden toegediend. Een veterinaire controle 30 dagen na de behandeling wordt aanbevolen, aangezien sommige dieren een tweede behandeling nodig kunnen hebben.

Behandeling van oormijtbesmettingen (Otodectes cynotis)

Het diergeneesmiddel dient eenmalig te worden toegediend. Losse aanslag dient na elke behandeling zorgvuldig uit de uitwendige gehoorgang te worden verwijderd. Een veterinaire controle 30 dagen na de behandeling wordt aanbevolen, aangezien sommige dieren een tweede behandeling nodig kunnen hebben. Niet rechtstreeks in de gehoorgang toedienen.

Behandeling van schurft (veroorzaakt doorSarcoptes scabiei var. Hund)

Het diergeneesmiddel moet tweemaal worden toegediend, met een tussenpoos van 4 weken.

Behandeling van demodicose (veroorzaakt doordemodex hond)

Toediening van het diergeneesmiddel om de 4 weken gedurende 2 tot 4 maanden is effectief tegendemodex honden leidt tot een zichtbare verbetering van de klinische symptomen, vooral in milde tot matige gevallen. Een langere en frequentere behandeling kan nodig zijn, vooral in ernstige gevallen. Om in deze ernstige gevallen een zo goed mogelijke respons te krijgen, kan Advocate op advies van de dierenarts eenmaal per week en gedurende langere tijd gegeven worden.
In alle gevallen is het belangrijk dat de behandeling wordt voortgezet totdat huidafkrabsels minimaal 2 opeenvolgende maanden negatief zijn. Bij honden die geen verbetering vertonen na 2 maanden behandeling of die niet reageren op het aantal mijten, dient de behandeling te worden gestaakt. Dan moet een alternatieve behandeling worden gestart. Vraag uw dierenarts om advies.

Aangezien demodicose een multifactoriële ziekte is, wordt aanbevolen om elke onderliggende ziekte waar mogelijk op de juiste manier te behandelen.

hartworm preventie (D. onstuimig)

Honden die leven in of zijn gereisd naar gebieden waar hartworm endemisch is, kunnen besmet zijn met volwassen hartworm. Om deze reden dient de informatie in de rubriek "SPECIALE WAARSCHUWING(EN)" te worden overwogen voorafgaand aan de behandeling met Advocate.

Om hartworm te voorkomen, moet Advocate maandelijks worden gebruikt tijdens het seizoen waarin muggen (de tussengastheer die hartwormlarven doodt)D. onstuimigtransporten en transfers) zijn aanwezig. Het diergeneesmiddel kan het hele jaar door worden toegediend. De eerste dosis kan worden toegediend na het eerste mogelijke contact met muggen, maar niet later dan een maand na dat contact. Deze behandeling moet met regelmatige maandelijkse tussenpozen worden voortgezet tot een maand na de laatste blootstelling aan de mug. Om in de routine te komen, wordt aanbevolen om elke maand op dezelfde dag of datum te behandelen. Bij vervanging van een ander preventief diergeneesmiddel in een hartwormpreventieprogramma, moet de eerste Advocate-behandeling binnen een maand na de laatste dosis van het vorige geneesmiddel worden gegeven.

In niet-endemische gebieden lopen honden geen risico op een hartworminfectie. Daarom kunnen ze zonder speciale voorzorgsmaatregelen worden gehanteerd.

Preventie van cutane hartworm (huidwormen) (D. repens)

Voor de preventie van cutane hartwormziekte dient het diergeneesmiddel met regelmatige maandelijkse tussenpozen te worden gebruikt gedurende de tijd van het jaar waarin muggen (de tussengastheer die muggenlarven voeden)D. repensslijtage) aanwezig zijn. Het diergeneesmiddel kan het hele jaar door worden gebruikt of ten minste één maand voor de eerste verwachte blootstelling aan muggen. De behandeling moet met regelmatige maandelijkse tussenpozen worden voortgezet tot een maand na de laatste blootstelling aan muggen. Om een ​​behandelingsroutine vast te stellen, wordt aanbevolen om de behandeling elke maand op dezelfde dag of datum toe te passen.

Behandeling van microfilariae (D. onstuimig)

Advocate moet gedurende twee opeenvolgende maanden maandelijks worden toegediend.

Behandeling van cutane dirofilariasis (huidbot) (volwassen stadium vanHerzwurm repen)

Advocate moet gedurende 6 opeenvolgende maanden maandelijks worden toegediend.

Vermindering van microfilariae (huidworm) (D. repens)

Het product moet gedurende vier opeenvolgende maanden maandelijks worden toegediend.

voorkomen en behandelen vanvasos angiostrongylus

Het product moet eenmalig worden toegediend voor de behandeling vanvasos angiostrongylus.
Een veterinaire controle 30 dagen na de behandeling wordt aanbevolen, aangezien sommige dieren een tweede behandeling nodig kunnen hebben.
Regelmatige maandelijkse toediening is vereist in endemische gebiedenvasos angiostrongylusVoorkom infecties (angiostrongylose).

Behandeling vanCrenosoma-Fuchs

Het product moet eenmalig worden toegediend.

Preventie van Spirocerciasis (Spirocerca lupi)

Het product moet maandelijks worden toegediend.

Behandeling van Eucoleus (syn. Capillaria) boehmi (volwassen stadium)

Het diergeneesmiddel dient gedurende twee opeenvolgende maanden maandelijks te worden toegediend. Het is raadzaam om autocoprofagie tussen de twee behandelingen te voorkomen om mogelijke herinfectie te voorkomen.

Behandeling van de worm Thelazia callipaeda (volwassen stadium)

Er dient een enkele dosis van het diergeneesmiddel te worden toegediend.

Behandeling van rondwormen, haakwormen en zweepwormen (Toxocara canis,anclostomacina,Uncinaria stenocephala,Toxascaris leoninaeTrichuris-Fuchs)

In gebieden waar hartworm endemisch is, kunnen maandelijkse behandelingen het risico op herbesmetting met rondwormen, haakwormen of zweepwormen aanzienlijk verminderen. In niet-endemische gebieden kan het diergeneesmiddel worden gebruikt als onderdeel van een seizoensgebonden preventieprogramma tegen vlooien en gastro-intestinale nematoden. Studies hebben aangetoond dat maandelijkse behandelingen voor honden schimmelinfecties voorkomen.Uncinaria stenocephalaHet uiterlijk.

Neem een ​​druppelaar uit de verpakking. Houd de tube verticaal, draai en verwijder de dop. Plaats de dop ondersteboven, draai om de verzegeling te verbreken en verwijder de dop (zie afbeelding).
Pleit voor een spot-on oplossing voor honden (1)

Voor honden tot 25kg:
Bij een rechtopstaande hond, scheidt u het haar tussen de schouderbladen totdat de huid zichtbaar wordt. Indien mogelijk aanbrengen op de intacte huid. Plaats het open uiteinde van de tube op de huid en knijp een paar keer stevig in de tube om de inhoud direct op de huid aan te brengen.

Pleit voor een spot-on oplossing voor honden (2)

Voor honden van meer dan 25 kg:
De hond moet staan ​​om de toediening te vergemakkelijken. De volledige inhoud van de tube moet gelijkmatig worden aangebracht op drie tot vier punten over de bovenrug, van de schouder tot de basis van de staart. Maak in elk gebied een scheiding in het haar totdat de huid zichtbaar is. Indien mogelijk aanbrengen op de intacte huid.
Plaats het open uiteinde van de tube op de huid en knijp zachtjes om een ​​deel van de inhoud direct op de huid te laten vallen. Breng niet te veel oplossing op één plek aan, omdat een deel van de oplossing langs de zijkant van het dier kan lopen.

Pleit voor een spot-on oplossing voor honden (3)

Niet toepasbaar

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Niet bewaren boven 30°C.
Niet gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de doos. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Specifieke waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Een of twee keer korte blootstelling van het dier aan water tussen maandelijkse behandelingen zal de effectiviteit van het diergeneesmiddel waarschijnlijk niet verminderen. Het veelvuldig wassen of onderdompelen van het dier in water na de behandeling kan echter de effectiviteit van het product verminderen.

Parasitaire resistentie tegen elke klasse anthelminticum kan ontstaan ​​na veelvuldig herhaald gebruik van een anthelminticum van die klasse. Daarom moet het gebruik van dit diergeneesmiddel worden gebaseerd op een beoordeling per geval op basis van lokale epidemiologische informatie over de huidige gevoeligheid van de doeldiersoort om de mogelijkheid van toekomstige selectie op resistentie te voorkomen.
Het gebruik van het product moet gebaseerd zijn op een bevestigde diagnose van gemengde infectie (of risico op infectie wanneer preventie aangewezen is) (zie ook rubrieken "Indicaties" en "Dosering voor elke diersoort, wijze en toedieningsweg"). ).

Werkzaamheid tegen volwassenenHerzwurm repenis niet getest onder veldomstandigheden.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

De behandeling van dieren van minder dan 1 kg moet gebaseerd zijn op een risico-batenanalyse.

Er is slechts beperkte ervaring met het gebruik van het diergeneesmiddel bij zieke of verzwakte dieren, daarom mag het diergeneesmiddel alleen bij deze dieren worden gebruikt na een baten-risicobeoordeling.

Niet aanbrengen in de mond, ogen of oren van het dier.

Er moet voor worden gezorgd dat de inhoud van de pipet of de toegediende dosis niet in contact komt met de ogen of mond van behandelde dieren of andere dieren. Laat pas behandelde dieren elkaar niet likken. Als het diergeneesmiddel op 3 tot 4 verschillende plaatsen wordt toegediend, moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat het dier de toedieningsplaatsen likt.

Er moet voor worden gezorgd dat het diergeneesmiddel niet door dieren wordt ingeslikt en niet in contact komt met de ogen of mond van (behandelde) dieren. Bestudeer zorgvuldig de juiste toedieningsweg beschreven in de rubriek "Instructies voor correcte toediening", met name hoe het diergeneesmiddel op de aangegeven plaats moet worden aangebracht om het risico te verkleinen dat het dier het diergeneesmiddel oplikt. Laat pas behandelde dieren elkaar niet likken. Zorg ervoor dat behandelde dieren niet in contact komen met onbehandelde dieren totdat de toedieningsplaats droog is. Als het diergeneesmiddel op 3 tot 4 verschillende plaatsen wordt toegediend, moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat het dier de toedieningsplaatsen likt.

Dit diergeneesmiddel bevat moxidectine (een macrocyclisch lacton). Daarom moet bij Collies of Old English Sheepdogs en aanverwante of gemengde rassen speciale aandacht worden besteed aan de juiste toediening van het diergeneesmiddel zoals beschreven in de rubriek “Instructies voor juiste toediening”. Vooral orale inname door Collies of Old English Sheepdogs en aanverwante of gemengde rassen moet worden vermeden.

Advocate niet in het oppervlaktewater laten komen aangezien dit nadelige effecten heeft op het waterleven: Moxidectine is zeer toxisch voor het waterleven. Laat behandelde dieren minimaal 4 dagen na de behandeling niet zwemmen in oppervlaktewater.

De veiligheid van het product is alleen geëvalueerd bij honden van klasse 1 en 2 met hartworm in laboratoriumstudies en bij sommige honden van klasse 3 in een veldstudie. Daarom moet het gebruik bij honden met ernstige symptomen worden gebaseerd op een zorgvuldige baten/risicobeoordeling door de verantwoordelijke dierenarts.

Hoewel experimentele overdoseringsstudies hebben aangetoond dat Advocate veilig kan worden toegediend aan honden die zijn geïnfecteerd met volwassen hartwormziekte, heeft het geen therapeutisch effect bij volwassen honden.Onvergeeflijke wormenDaarom wordt aanbevolen dat alle dieren ouder dan 6 maanden die in endemische gebieden leven, worden getest op bestaande volwassen hartworminfecties.VoordatStart medicatie met Advocate. Naar goeddunken van de dierenarts moeten geïnfecteerde honden worden behandeld met een adulticide om volwassen wormen te verwijderen. De veiligheid van Advocate is niet geëvalueerd bij toediening op dezelfde dag als een adulticide.

Imidacloprid is giftig voor vogels, vooral kanaries.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Vermijd contact met huid, ogen of mond.
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Was de handen grondig na gebruik.
Na de behandeling de dieren niet aaien of kammen totdat de toedieningsplaats droog is.
Als het product in contact komt met de huid, onmiddellijk wassen met water en zeep.
Personen met een bekende overgevoeligheid voor benzylalcohol, imidacloprid of moxidectine dienen het product met voorzichtigheid te gebruiken. In zeer zeldzame gevallen kan het product overgevoeligheid van de huid of voorbijgaande huidreacties veroorzaken (bijv. gevoelloosheid, irritatie of branderig/tintelend gevoel).
In zeer zeldzame gevallen kan het product irritatie van de luchtwegen veroorzaken bij gevoelige personen.
Als het product per ongeluk in de ogen komt, moeten de ogen met veel water worden gespoeld.
Als huid- of oogklachten aanhouden of als het product per ongeluk wordt ingeslikt, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter en de tekst op de verpakking aan de arts te worden getoond.

Het oplosmiddel van Advocate kan bepaalde materialen beschadigen of verkleuren, zoals leer, stoffen, kunststoffen en geverfde oppervlakken. Laat de plaats van aanbrengen drogen alvorens in contact te komen met deze materialen.

zwangerschap en borstvoeding

De veiligheid van het diergeneesmiddel tijdens dracht of lactatie is niet bewezen bij de doeldieren. Daarom wordt het gebruik van het diergeneesmiddel niet aanbevolen bij fokdieren of tijdens dracht en lactatie.

Geneesmiddelinteracties en andere interacties

Tijdens de behandeling met Advocate mogen geen andere antiparasitaire macrocyclische lactonen worden toegediend.

Er zijn geen interacties waargenomen tussen Advocate en routinematige diergeneesmiddelen of medische of chirurgische ingrepen.

De veiligheid van Advocate bij toediening op dezelfde dag als een adulticide dat wordt gebruikt om hartwormziekte bij volwassenen te bestrijden, is niet vastgesteld.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Tot 10 keer de aanbevolen dosis werd verdragen door volwassen honden zonder bijwerkingen of ongewenste klinische symptomen. Vijf keer de aanbevolen dosis, wekelijks toegediend gedurende 17 weken, werd gedurende 6 maanden bij honden verdragen zonder dat zich bijwerkingen of ongewenste klinische symptomen voordeden.

Het diergeneesmiddel is 6 maal per 2 weken toegediend aan honden tot 5 maal de aanbevolen dosis zonder ernstige veiligheidsproblemen. Voorbijgaande mydriasis, speekselvloed, braken en voorbijgaande tachycardie zijn waargenomen.

Na accidentele orale inname of overdosering kunnen in zeer zeldzame gevallen neurologische symptomen optreden (waarvan de meeste van voorbijgaande aard zijn), zoals ataxie, gegeneraliseerde tremor, oculaire symptomen (verwijde pupillen, verminderde pupilreflex, nystagmus), abnormale ademhaling, speekselvloed en braken. Collies die gevoelig zijn voor ivermectine hebben tot 5 keer de aanbevolen dosis verdragen, herhaald met tussenpozen van 1 maand, zonder nadelige effecten, maar de veiligheid van een wekelijkse dosering is niet vastgesteld bij collies die gevoelig zijn voor ivermectine. Ernstige neurologische symptomen werden waargenomen bij orale toediening van 40% van de dosis, terwijl orale toediening van 10% van de dosis geen bijwerkingen veroorzaakte. Honden geïnfecteerd met volwassen hartworm verdroegen tot 5 keer de aanbevolen dosis die 3 keer per 2 weken werd gegeven zonder bijwerkingen.

In geval van accidentele orale inname dient symptomatische behandeling te worden ingesteld. Er is geen specifiek tegengif bekend. Het gebruik van geactiveerde houtskool kan nuttig zijn.

onverenigbaarheden

Niet bekend

Geneesmiddelen mogen niet weggegooid worden via het afvalwater of huishoudelijk afval. Advocate mag geen waterwegen betreden, aangezien dit gevaarlijk kan zijn voor vissen en ander waterleven.
Vraag uw dierenarts hoe u overtollige medicatie kunt weggooien. Deze maatregelen helpen het milieu te beschermen.

8. oktober 2021

Imidacloprid is effectief tegen larvale stadia en volwassen vlooien. Vlooienlarven rond een huisdier worden gedood na contact met een met het diergeneesmiddel behandeld dier.

Het medicijn heeft een langdurig effect en beschermt honden tegen herinfectie met de volgende parasieten na een enkele dosis gedurende 4 weken:Dirofilaria immitis, Dirofilaria repens, Angiostrongylus-Gefäße.

Studies die het farmacokinetische gedrag van moxidectine na meerdere doses evalueerden, hebben aangetoond dat steady-state serumconcentraties worden bereikt na ongeveer 4 opeenvolgende maandelijkse behandelingen bij honden

Verpakkingsgrootten: 0,4 ml, 1,0 ml, 2,5 ml en 4,0 ml per pipet; Blisterverpakkingen met 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21 of 42 druppelaars voor eenmalig gebruik.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten kunnen in de handel worden gebracht.

Neem voor meer informatie over dit diergeneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

Pleit voor een spot-on oplossing voor honden (4)Registratie nummer: REG NL 10269

**Datum toevoeging/wijziging van bovenstaande bijsluitertekst op Diergeneesmiddelen.info: 19 september 2022 (Let op: het kan zijn dat een eventuele nieuwere versie nog niet is opgenomen in de Diergeneesmiddelen.info collectie).

Alleen verkrijgbaar bij de dierenarts of op recept van de dierenarts in de apotheek.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Van Hayes

Last Updated: 04/10/2023

Views: 6207

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Van Hayes

Birthday: 1994-06-07

Address: 2004 Kling Rapid, New Destiny, MT 64658-2367

Phone: +512425013758

Job: National Farming Director

Hobby: Reading, Polo, Genealogy, amateur radio, Scouting, Stand-up comedy, Cryptography

Introduction: My name is Van Hayes, I am a thankful, friendly, smiling, calm, powerful, fine, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.